Boligtomter/prosjekter Oslo/omegn  
Fredheimv 25 Høybråten Oslo

1,7mål tomt med bolig fra 1914, står på gul liste

3.5.17.
Solgt 10,3 mill
Hus på gul liste som neppe lar seg rive. Antatt å kunne fradele 2 eneboligtomter.